Výroční zprávy

Výroční zprávy – pro firmy, občanská sdružení, nadace, neziskové organizace nebo politické strany. Zpravidla mají sešitovou formu nebo výpravnější formu lepené brožury.