Katalogy

Vyrobíme katalogy výrobků pro firmy nebo katalogy obrazů i soch pro výstavní účely. Finálním zpracováním je zpravidla sešitová vazba V1 nebo lepená V2. Může být ovšem i jako skládačka nebo jen jednotlivé listy vložené např. do desek.